Kur dicka quhet e drejte?
dhe kur e padrejte?( vetem me pak fjal mund te jepni pergjigjjen


E drejte kur nuk ta cenojn lirin e te shprehurit
E padrejte kur ta cenojn lirin e te shprehurit dhe te levizjes se lir