Ja ku jemi perseri me nje guide tjeter per Java! Kesaj radhe do te shikojme sebashku si te lexojm nje file text ne Java.

Le te fillojme! Hapni editorin tuaj te preferuar per Java dhe krijoni nje klas te re.

Kodi PHP:
char[] buf = new char[512];
int len 0;

StringBuilder builder = new StringBuilder();
FileReader lexo = new FileReader(filename);
while (((
len lexo.read(buf0buf.length)) != -1) {builder.append(buf0len);
}
String text builder.toString(); 
dhe le te shtojme:

Kodi PHP:
import java.io.*;

public class 
FileUtils {

public static 
String getFileContents(String filenamethrows IOException {
char[] buffer = new char[512];
StringBuilder builder = new StringBuilder();
FileReader lexo = new FileReader(filename);
BufferedReader buffReader = new BufferedReader(lexo);
try {
while (((
len buffReader.read(buf0buf.length)) != -1) {
builder.append(buf0len);
}
} finally {
buffReader.close();
}
return 
builder.toString();
}