Loop ne te gjitha gjuhet e programimit!

Loop - Perseritje! Eshte nje teknike shume e perdorur ne programim. Qofte programues C/C++, Java apo PHP kjo teknik eshte teper e nevojshme.

Por si funksionon Loop?Imazhi siper shpjegon tekniken e ketij funksioni. Per vlerat e n me te medha barabart me i, funksioni ndjen rrugen True, perkundrazi False. Nqs futet ne fluksin True, ne fund te proēesit duhet te rrisim vleren e i-se. Vlera e i-se duhet rritur qe te dalim nga cilki.