Presidiumi i Kuvendit Popullor vendosi me 5 janar 1956, te lehtesoje denimet, ne rast te kthimit ne Shqiperi te 220 personave te akuzuar per krime te ndryshme

Pushteti komunist u ka ofruar kthimin ne Shqiperi, ne vitin 1956, disa prej figurave me te njohura te periudhes se para dhe gjate luftes, te cilet kundershtonin drejtimin e Enver Hoxhes. Me nje dekret te posacem, Presidiumi i Kuvendit Popullor, qe udhehiqej nga Haxhi Lleshi dhe me sekretar Sami Bahollin, ka percaktuar 220 persona si perfitues te amnistise. Mes tyre spikatin Ahmet Zogu, Abaz Kupi, Ernest Koliqi, Eqerem Bej Vlora, Ali Kelcyra dhe Qazim Mulleti.

Dekreti i firmosur nga Haxhi Lleshi, pas propozimit te qeverise, vlereson se, “pas clirimit te atdheut nga zgjedha e okupatoreve nazifashiste, permbysjes se regjimeve feudalo-borgjeze dhe vendosjes se pushtetit popullor, gjate ketyre 11 vjeteve populli shqiptar ka arritur suksese te medha”. Nder keto suksese renditen forcimi i rendit demokratik popullor, zhvillimi i ekonomise, ngritja e nivelit material dhe kulturor te popullit, si dhe forcimi i pozites nderkombetare te Republikes Popullore te Shqiperise.

Ne te njejtin dekret shkruhet se qellimi i amnistise se ofruar per 220 personat e arratisur jashte atdheut, eshte “t’u jepet mundesia te behen te dobishem per Republiken Popullore te Shqiperise”. “(Ata) kane kryer krime gjate regjimeve antipopullore, gjate Luftes Nacional-Clirimtare ose pas clirimit te atdheut”, vijon dekreti me numer 2205. Masa e propozuar ne janar 1956 ka parashikuar perjashtimin nga pergjegjesia penale “per te gjithe shtetasit shqiptare qe kane kryer krime dhe qe ndodhen te arratisur jashte shtetit, ne qofte se kthehen ne Republiken Popullore te Shqiperise brenda dates 31 dhjetor 1957”. “Shtetasve qe kthehen - thuhet ne vendim - u sigurohen te gjitha te drejtat sic do qytetari tjeter te Republikes”.

Nderkohe, nga amnistia jane perjashtuar “te gjithe ata te arratisur qe kane kryer krime te renda kundrejt popullit dhe Atdheut”. Megjithate eshte vendosur se “kthimi vullnetar i tyre ne Republiken Popullore te Shqiperise do te konsiderohet si rrethane lehtesuese per krimet e kryera”. Presidiumi i Kuvendit Popullor ka ngarkuar Keshillin e Ministrave “te marre te gjitha masat e nevojshme per te lehtesuar kthimin ne Atdhe dhe per te sistemuar ne pune te gjithe ata qe do te kthehen ne baze te kesaj amnistie”.

Pavaresisht dekretit dhe masave lehtesuese te ofruara, humanizmi i pushtetit te drejtuar nga Enver Hoxha u refuzua nga kundershtaret kryesore te sistemit komunist.Perfitojne nga amnistia:1 - Ahmet Xhemal Zogolli

2 - Abaz Hasan Kupi

3 - Azem Mustafa Shehu

4 - Avdul Emin Kadiu

5 - Alo Muke Luarasi

6 - Asllan Zenel Cenaj

7 - Ali Hajdar Nivica

8 - Ahmet Lahe Kuka

9 - Ajdin Qazim Mato

10 - Avdulla Murat Kaloshi

11 - Ali Kajmak Tubova

12 - Adem Jonuz Shameti

13 - Allaman Ismail Cupi

14 - Ago Shero Agaj

15 - Aziz Reshit Bicaku

16 - Asim Shefqet Jakova

17 - Ali Xhelal Kelcyra

18 - Abaz Fejzo Ermenji

19 - Bejrush Azem Kosova

20 - Beqir Shaban Maloku

21 - Bejce Xhemal Turani

22 - Bardhok Shkurt Markaj

23 - Bajazit Iso Buletini

24 - Dod Nikoll Gruga

25 - Dod Bardhok Gjini

27 - Dilaver Hasan Kacuqi

28 - Demo Veli Tafani

29 - Dilaver Dine Begu

30 - Dhimiter Miho Maksakuli

31 - Enver Mehrnet Shaska

32 - Enver Selman Dangllije

33 - Emln Ali Gocellri

34 - Emin Dalip Lamce

35 - Eqrem Hysen Peshkopija

36 - Enver Halim Risilija

37 - Eqrem Bej Vlora

38 - Eqrem Bej Libohova

39 - Eqrem Mahmut Telhaj

40 - Ernest Shan Koliqi

41 - Frok Ndue Dushi

42 - Ferit Beqir Sino

43 - Fiqiri Dine Begu

44 - Faik Shaqir Quku

45 - Galip Xhemal Sojli

46 - Gani Beg Kryeziu

47 - Gjon Lulash Destanishto

48 - Gjon Mark Jaku

49 - Gjon Marko Cupi

50 - Gjon Gjeto Vokri

51 - Gjon Marko Ndoi

52 - Gjon Marko Gjoni

53 - Hysen Osman Vercani

54 - Hamza Asllon Drini

55 - Hasan Brahim Lepenica

56 - Hazis Sako Hazizaj

57 - Hysni Banush Pipa

58 - Hetem Homi. Xhero

59 - Hasan Shchin Velcani

60 - Haki Shefik Shehu

61 - Halil Selman Alia

62 - Hafuz Selmon Hose

63 - Hiqmet Elmas Meco

64 - Halim Ali Begeja

65 - Hysen Halit Selmani

66 - Hasan Kadri Dosti

67 - Hiqmet Soil Delvina

68 - Haki Rushit Shehu

69 - Ismet Hasan Hoxha

70 - Izet Zenel Vrazhdo

71 - Isan Abdi Toptani

72 - lsuf Belishova

73 - Isuf Maksut Baruti

74 - Islam Soli Dobra

75 - Isak Selman Alia

76 - Imer Sulejrnan Keqi

77 - Ismail Nebi Sefa

78 - Ismail Shefqet Verlaci

79 - lrfan Allamo, Ohn

80 - Iso Hozis Manastirlliu

81 - Irfan Rustem Goskovo

82 - Isuf Muhamet Luzi

83 - Jorgji Rafoil Ruco

84 - Jonuz Hysen Ndreu

85 - Jahja Selmon Moncaku

85 - Jonuz Shaban Culi

87 - Kujtim Bektash Cokroni

88 - Kadri Hysen Morina

89 - Kol Ndue Froku

90 - Kol Prend Doda

91 - Kajo Moksut Tresovo

92 - Kosta Harollamb Korojani

93 - Kamber Selman Alia

94 - Kolem Ibrahim Xhepaxhiu

95 - Kadri Hajredin Cakrani

96 - Kol Bib Mrakaj

97 - Limos Vehip Runa

98 - Liman Liman Peposhi

99 - Lefter Vasil Guveli

100 - Lutfi Muhamet Spahiu

101 - Llesh Marko Doda

102 - Miftar Zenel Spahiu

103 - Mark Prel Marku

104 - Mustafa Banush Korocka

105 - Meto Feta Kalhri

106 - Mumbareq Murat Toptani

107 - Marko Dod Gjini

108 - Mark Frano Traboini

109 - Mark Pashk Pellumbaj

110 - Met Hasan Xherahi

111 - Mustafa lsmail Doko

112 - Mark Bib Vokri

113 - Mark Tunxh Myftari

114 - Mark Zef Ndreca

115 - Muhedin Hajdar Nivica

116 - Musa Rexho Hasani

117 - Mehmet Karaman Lutaj

118 - Muhamet Hysen Poli

119 - Mustafa Mehmet Merlika

120 - Muharem Nezir Bajraktari

121 - Mehmet Baki Alltuni

122 - Mehmet Alem Alemi

123 - Mato Murat Miftaraj

124 - Muhedin Osman Haxhiu

125 - Neshat Tefik Kolonja

126 - Ndue Mark Lola

127 - Nikoll Dod Prenga

128 - Ndue Jak Zefi

129 - Ndue Jak Bajraktari

130 - Ndue Marko Bejraktori

131 - Ndue Lush Martini

132 - Ndue Gjon Gega

133 - Ndrec Ndue Tuci

134 - Nexho Dule Beleri

135 - Nik Sokol Cuni

136 - Nikoll Mark Gjon Markaj

137 - Ndue Pjeter Gjon Markaj

138 - Nesti Josif Kopeli

139 - Nuredin Bej Vlora

140 - Nuri Isuf Dino

141 - Osman Ali Velja

142 - Pandeli Stefan Papalilo

143 - Pal Mark Lola

144 - Pjeter Kot Preci

145 - Prend Ndue Kaziu

146 - Preng Frok Previzi

147 - Pal Bib Mirakaj

148 - Pandelejmon Kristo Kotoko

149 - Qemal Mustafa Sqeca

150 - Qazim Azem Cakerri

151 - Qazim Neki Libohova

152 - Qazim Reshit Mulleti

153 - Qani Emin Lesko

154 - Qazim Sulo Prodani

155 - Reis Shero Agaj

156 - Ramis Faslli Gjllani

157 - Ramis Mehmet Hoxha

158 - Ramadan Ismail Kocaj

159 - Rexhep Muslli Krosniqi

160 - Ruhi Vehip Runa

161 - Rexhep Mahmut Mitrovica

162 - Reshat Dervish Bicaku

163 - Rauf Haredin Fratari

164 - Rexhep Refat Beqiri (Dervish Rexhepi -

165 - Skender Muco Metohu

166 - Sul Ramadan Zdrnva

167 - Sulo Banush Pipa

168 - Syrja Shefik Shehu

169 - Sofa Bej Vlora

170 - Sabaudin Shefqet Haxhiu

171 - Selman Hysen Kukaleshi

172 - Seit Qazim Demneri

173 - Selaudin Hysen Sula

174 - Selman Banush Zhurka

175 - Sami Ali Caushoj

176 - Stavro Kristo Kokali

177 - Subi Idris Topulli

178 - Seit Beg Kryeziu

179 - Sadik Ficor Premtia

180 - Shaban Feta Peshtani

181 - Shaip Skendo Sadikaj

182 - Shyqyri Dervish Bicaku

183 - Tajar Mehmet Shaska

184 - Tahir Shaban Zajmi

185 - Tahir Hajdar Voto

186 - Turan Vesel Aliko

187 - Teki Isuf Xhindi

188 - Tahir Avdulla Hoxha

189 - Tahir Ali Kolgjini

190 - Theodhor Nikolla Stamati

191 - Theodhor Rofoil Ruco

192 - Thimjo Vasil Loli

193 - Vasil Dhimiter Alarupi

194 - Vehbi Mehdi Frasheri

195 - Veledin Bilbil Capaj

196 - Vat Mal Pellumbaj

197 - Veip Xhemal Runa

198 - Xhevat Galip Kallajxhiu

199 - Xhemil Hysen Dino

200 - Xhafer Zenel Mece

201 - Xhemil Meco Rapaj

202 - Xhelal Sulce Beg Bushati

203 - Xhem Sadri Byberaj

204 - Xhemal Ibrahim Asllani

205 - Xhelal Dervish Mitrovica

206 - Xhafer Ibrahim Deva

207 - Xhevdet Hajdar Blloshmi

208 - Xhemal Brahim Aranitasi

209 - Xhelal Hysni Staravecka

210 - Xheladin Rexhep Tresova

211 - Xhelal Xhemal Zogolli

212 - Ymer Jakup Cakallozi

213 - Zef Zog Zogu

214 - Zef Marka Gjoka

215 - Zeqir Jashar Hoxhi

216 - Zyber Mahmut Hasanaj

217 - Zef Marka Cupi

218 - Zef Preng GJoka

219 - Zenel Sali Kollolli

220 - Zef Shuk Sereqi