Eshte publikuar lista me Ministrat e ri te qeverrise Samaras: Finances Vassilis Rapanos dhe pergjegjes per Banken Nacionale.Minister i Shtetit: Dimitris Stamatis;
Minister i Brendshem: Euripidis Stilianidis;
Minister i Jashtem: Dimitris Avramopoulos;
Minister i Mbrojtjes: Panos Panajotopoulos;
Minister i Drejtesise: Antonis Roupakiotis;
Minister i Punes: Giannis Vroutsis;
Minister i Mbrojtjes Qytetare: Nikos Dendias;
Zhvillimit dhe Infrastruktures: Constantinos Hatzidakis.