Makina e Kerkimit nga Microsoft, Bing, do te nderlidhet edhe me fort me rrjetin socjal me te madh ne bote, Facebook. Sherbimi i Microsoft do t`u mundesoje perdorueseve qe te kerkojne fotot e kontakteve te tyre ne Facebook, direkt ne Makinen e Kerkimit Bing. Te enjeten Makina e Kerkimit e leshoi nje aplikacion nga i cili perdoruesit mund te kerkonin fotografite e veta te ngarkuara ne Facebook apo ato te te njohureve te tyre dhe qe mund edhe t`i klikonin ato. Edhe nje kerkim ne albumet e tyre eshte i mundur me "nofkat" apo emrat e perdorueseve. Sikurse ne Facebook, perdoruesit permes ketij aplikacioni mund t`i komentoje apo edhe t`i kalojne ne profilin e vet fotot.