Video nr 5 mbi AutoCAD. Vazhdimi i vizave ne dhe disa informacione te tjera shtese mbi veglat qe na ofron ky program.